Để tạo thêm giống lúa mới thay dần các giống lúa cũ đã thoái hóa, trong vụ Đông-Xuân 2015-2016, Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa phối hợp cùng tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình đã đầu tư cho Câu lạc bộ khuyến nông phường Ninh Hà-Thị xã Ninh Hòa thực hiện mô hình khảo nghiệm 2 giống lúa mới là TBR36 và OM 8017 trên diện tích 1 ha tại phường Ninh Hà. Sáng ngày 16/3/2016, phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa phối hợp cùng tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình đã tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình. 


Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình khảo nghiệm 2 giống lúa mới 
TBR36 và OM 8017.

Tại hội thảo, sau khi tham quan thực tế ruộng trình diễn, các đại biểu đã nghe 2 nông dân trực tiếp thực hiện mô hình báo cáo quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, các biện pháp bón phân, yếu tố cấu thành năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình. So với ruộng gieo sạ giống lúa Ma lâm 48 đối chứng với cùng thời gian, mật độ gieo sạ và mức đầu tư thâm canh, 2 giống lúa TBR36 và OM 8017 có khả năng chống đổ ngã tốt, kháng được sâu bệnh, thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và hạn hán hiện nay, nhờ đó năng suất ruộng gieo sạ giống lúa TBR36 dự kiến thu hoạch sẽ đạt 78 tạ/ha, ruộng gieo sạ giống lúa OM 8017 đạt 70 tạ/ha, trong khi đó ruộng gieo sạ giống lúa Ma lâm 48 đối chứng chỉ đạt năng suất 58 tạ/ha. 
Các đại biểu nông dân tham quan thực tế ruộng trình diễn 2 giống lúa mới.

Về hiệu quả kinh tế, bình quân mỗi ha gieo sạ giống lúa TBR36 sau khi trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận 28,5 triệu đồng, gieo sạ giống lúa OM 8017 thu lợi nhuận 24,4 triệu đồng, trong khi gieo sạ giống lúa Ma lâm 48 chỉ thu lợi nhuận 18,3 triệu đồng. Từ những hiệu quả trên, các nông dân tham dự hội thảo cũng như phòng Kinh tế Ninh Hòa đã đánh giá cao 2 giống lúa TBR36 và OM 8017 về các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, tính kháng sâu bệnh, năng suất... Với những ưu điểm này, nông dân dự hội thảo đã kiến nghị phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa và tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình nên tiếp tục hỗ trợ khảo nghiệm 2 giống lúa này vụ thứ 2 để rút kinh nghiệm trước khi đưa ra sản xuất đại trà ./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn
Cổng Thông tin điện tử TX Ninh Hòa