Ngày 6.7.2016, tại Hà Nội, Hội đồng KH&CN cấp nhà nước do PGS.TS Nguyễn Tấn Hinh làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu dự án “Sản xuất thử giống lúa TBR225 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung" (mã số KC06.DA24/11-15) do Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình chủ trì.

alt

Mô hình trình diễn giống lúa TBR225 tại Bình Định

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống các cấp (siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận) và quy trình kỹ thuật canh tác lúa thương phẩm cho giống TBR225 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung; sản xuất được hơn 5 tấn hạt giống siêu nguyên chủng, 100 tấn hạt giống nguyên chủng và trên 500 tấn hạt giống xác nhận; xây dựng thành công 10 mô hình trình diễn (5 mô hình ở miền Bắc, 5 mô hình ở miền Trung) với quy mô 10 ha/mô hình, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất đại trà 10%. Ngoài ra, dự án đã tập huấn kỹ thuật cho hàng trăm cán bộ cơ sở và người dân vùng dự án về kỹ thuật sản xuất giống và thâm canh lúa thương phẩm TBR225. Với những kết quả đạt được, dự án đã được nghiệm thu đạt loại khá.

Tin và ảnh: CM