Ngày 19/4, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên phối hợp với Cty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa TBR225 và OM8017.

Tham quan mô hình giống lúa TBR225 tại xã Bình Kiến

Vụ ĐX 2015-2016, mô hình triển khai tại HTX Bình Kiến 2 (TP Tuy Hòa) mỗi giống lúa trồng trên diện tích 5.500m2, gieo sạ 5 kg/sào.

Qua theo dõi cho thấy giống TBR 225, cứng cây, trổ bông tập trung, gié to dài. Cuối vụ, năng suất đạt trên 80 tạ/ha. Còn giống OM 8017 kháng đạo ôn, rầy nâu và bệnh vàng lùn, năng suất đạt 79,3 tạ/ha. Trong khi đó giống lúa đối chứng chỉ đạt 75,7 tạ/ha. Qua khảo nghiệm cả 2 giống thích nghi với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở Phú Yên.

Báo Phú Yên