(THO) - Những ngày qua, Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình – Chi nhánh Bắc Trung bộ đã và đang triển khai cung ứng các giống lúa chất lượng cho nông dân các huyện gieo cấy vụ chiêm - xuân. Theo nhu cầu từ các đại lý, các HTX và ngành nông nghiệp các địa phương, số lượng giống đăng ký mua của chi nhánh lên tới 1.500 tấn.
Ông Phan Thanh Nguyên, giám đốc chi nhánh, cho biết: “Những vụ gần đây, chúng tôi luôn chú trọng cung ứng những loại lúa có chất lượng gạo tốt, năng suất cao cho nông dân Thanh Hóa thay thế dần những giống kém chất lượng. Vụ chiêm - xuân 2016, chi nhánh chủ trương đưa 3 giống lúa thuần chất lượng cao, gồm: TBR225, Thái Xuyên 111 và TBR 45 vào thị trường Thanh Hóa. Đây là những giống đã trồng nhiều vụ tại hầu khắp các địa phương của Thanh Hóa, khẳng định được những ưu điểm”.

Đồng hành cùng nông dân Thanh Hóa, những vụ gần đây, công ty đứng ra bao tiêu hàng trăm tấn lúa mỗi vụ cho nông dân ở nhiều địa phương, như: Nông Cống, Thiệu Hóa, Nga Sơn... Vừa qua, công ty cũng tặng nông dân huyện Thạch Thành 10 máy cấy mi ni; hỗ trợ một số địa phương trong tỉnh triển khai “cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất.
 Lê Đồng