Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn mưa bão cuối vụ mùa, đại dịch Covid-19… đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Nông nghiệp. Nhưng với bản lĩnh kinh nghiệm dày dặn, sự đoàn kết, tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của người lao động, ThaiBinh Seed đã hoàn thành kế hoạch năm 2021: Doanh thu thuần bằng 95% KH năm 2021, bằng 109% năm 2020, lợi nhuận trước thuế bằng 273% KH năm 2021, bằng 133% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 11,6 trđ/người/tháng, bằng 105% KH năm 2021.
 
Đai-hoi-co-đong.jpg
 
ThaiBinh Seed đã tổ chức thành công chuỗi các sự kiện lớn của Tập đoàn; Kỷ niệm 50 năm thành lập, đón danh hiệu AHLĐ cho Chủ tịch tập đoàn, khánh thành tòa nhà ThaiBinh Seed và ra mắt khách sạn Selegend tạo uy tín và tiếng vang trên thị trường trong và ngoài nước.
 
Đai-hoi-co-đong-2022.jpg
 
Năm 2021 cũng là một năm đột phá về Khoa học Công nghệ: Tiếp tục đẩy mạnh, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và thu được những kết quả tốt. hoàn thành báo cáo công nhận lưu hành các giống TBR97, Đông A2, TBR87 & Ngô TBM18. Đạt giải nhất thi chung kết dự án SNV cho giải pháp sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.
 
Đai-hoi-co-đong-(1).jpg
 
Năm 2022, ThaiBinh Seed phấn đấu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế bằng và vượt so với năm 2021, thu nhập bình quân 11,6-12 triệu đồng/người/tháng. Trả cổ tức 100%. Tiếp tục đổi mới quản lý. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
ĐHCĐ2022-(1).jpg
 
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của ThaiBinh Seed đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Trần Mạnh Báo – Chủ Tịch HĐQT - TGĐ ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý vị cổ đông, người lao động đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng hành để ThaiBinh Seed có vị thế như ngày hôm nay, đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 góp phần xây dựng đất nước và ngành nông nghiệp Việt Nam./.
 
ĐHCĐ-(1).jpg