Sáng 13/3, ThaiBinh Seed tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong kế hoạch kinh doanh năm 2020. Dự Đại hội có 210 cổ đông.


Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức do biến đổi khí hậu, áp lực hội nhập vào thị trường thế giới, áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, tái cơ cấu ngành trồng trọt dẫn đến thị trường bị co hẹp lại, nông dân bỏ ruộng nhiều, không đầu tư cho nông nghiệp, nhưng với sự chỉ đạo sát, đúng của HĐQT, BĐH, ThaiBinh Seed vẫn tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra:  Doanh thu thuần bằng 99,59% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế bằng 101,04% KH, thu nhập bình quân 11 triệu/người/tháng bằng 100% KH, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tổng khối lượng đã hoàn thành bằng 84,25% KH. Chi trả cổ tức bằng 100%.


Kế hoạch năm 2020 ThaiBinh Seed phấn đấu: doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế bằng và vượt năm 2019. Thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng. Trả cổ tức 100%. Đầu tư, xây dựng cơ bản 130 tỷ đồng tập trung vào dự án văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp. Tiếp tục đổi mới quản lý. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội cổ đông kết thúc trong không khí vui vẻ, phấn khởi, thể hiện niềm tin và quyết tâm của HĐQT, BĐH và toàn thể NLĐ hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đã thông qua, đưa công ty tiếp tục phát triển.