340628725_3546476618931099_2778160738728804712_n.jpg

Ngày 07/4/2023, Công đoàn Tập đoàn ThaiBinh Seed đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Vĩnh Thuỵ - Giám đốc sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Hồng Hiếu - Chủ tịch Công đoàn ngành NN & PTNT tỉnh Thái Bình ; Đồng chí Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn và hơn 150 cán bộ của các tổ công đoàn trực thuộc.
 
340115812_136680026015479_2641052298805141983_n.jpg
 

Đại hội đã tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, triển khai bàn bạc thảo luận các văn kiện đại hội, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Mạnh Báo - Bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Tập đoàn nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn ThaiBinh Seed nhiệm kỳ 2017 - 2023, mong muốn các đồng chí Đại biểu sáng suốt lựa chọn người có năng lực, trình độ bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nâng cao vai trò Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo khẩu hiệu hành động "Kỷ Cương - Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
 
340092761_6300674466646121_755042368422283658_n.jpg

Đại hội nhận được sự quan tâm sát sao của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Bình. Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hồng Hiếu - Chủ tịch Công đoàn ngành NN & PTNT tỉnh Thái Bình đánh giá cao những nỗ lực không ngừng, ghi nhận và biểu dương kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và tập thể đoàn viên, người lao động ThaiBinh Seed đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở ThaiBinh Seed phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò, chức năng của mình, tiếp tục tuyên truyền, động viên toàn thể đoàn viên, người lao động trong chi nhánh thi đua hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời lập nhiều thành tích phát triển thương hiệu ThaiBinh Seed nói riêng và ngành Nông nghiệp của tỉnh nhà nói chung góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động và phát triển kinh tế địa phương.
 
339973184_540604148234314_500700687124930381_n-(1).jpg

Phát huy tinh thần dân chủ, truyền thống đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở ngành Nông nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028, với khí thế mới cùng tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
340004078_777473403721131_5817202255448630909_n.jpg