ThaiBinh Seed đã vinh dự được UBND tỉnh Thái Bình và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng bằng khen vì có sự đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của tỉnh, cũng như sự phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho Viện nghiên cứu cây trồng và ông Phạm Văn Hoàn – P. TGĐ ThaiBinh Seed.

- Ông Phạm Văn Hoàn - Phó Tổng Giám đốc ThaiBinh Seed là 1 trong 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất kinh doanhvà đóng góp vào phong trào hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Viện nghiên cứu cây trồng ThaiBinh Seed nhận bằng khen của VCCI vì đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cũng như xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.


THAIBINH-SEED-VINH-DU-ĐUOC-TON-VINH-NGAY-DOANH-NHAN-VIET-NAM-(1).jpg
 
Ông Phạm Văn Hoàn - Phó Tổng Giám đốc ThaiBinh Seed ( thứ 2 từ phải sang) nhận bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình

THAIBINH-SEED-VINH-DU-ĐUOC-TON-VINH-NGAY-DOANH-NHAN-VIET-NAM-(2).jpg
 
 Ông Nguyễn Trọng Căn - Viện phó Viện nghiên cứu cây trồng ThaiBinh Seed ( thứ 3 từ phải sang) đại diện nhận bằng khen của VCCI 

Đây cũng là những thành tích rất đáng trân trọng để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.