Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình trao tiền ủng hộ 800 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn mới xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy.

Thaibinhseed-1.jpg


Để góp phần thực hiện đạt tiêu chí đường giao thông nông thôn tại xã Thái Thượng, Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng làm tuyến đường nối từ đê biển số 7 vào đường trục xã qua thôn Sơn Thọ 1 và Sơn Thọ 2 với chiều dài 613m, đổ bê tông mặt rộng 5m, dày 16 phân.

Thaibinhseed-2.jpg

Ngoài ra, cá nhân ông Trần Mạnh Báo - Tổng giám đốc Công ty Giống cây trồng Thái Bình đã ủng hộ địa phương 300 triệu đồng làm tuyến đường trục xã qua thôn Bích Du nối ra đường 39B với chiều dài 320m. Với sự ủng hộ phong trào làm đường giao thông này đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới  tại xã Thái Thượng.

Theo Duy Huy - Mai Liên