Chiều ngày 31/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tham quan đầu bờ giống lúa TBR 225 tại HTX Đô Lương, Gia Hưng (Gia Viễn).

a-canh-dong-Doci-nong-Gia-(1).jpg

Tham quan cánh đồng cấy lúa TBR 225.
 
Qua theo dõi và đánh giá, giống lúa TBR 225 được cấy khoảng 80 ha tại các xứ đồng Nội Nông Giá và Dộc Nông Giá (HTX nông nghiệp Đô Lương) vụ xuân 2016 cho kết luận: giống lúa TBR 225 phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thời gian đẻ nhánh tập trung và thời gian sinh trưởng 140 ngày; giống lúa có kiểu hình đẹp, bản lá đòng to, góc lá đòng đứng, dầy, cứng, số hạt chắc trên bông nhiều (đạt 189,3 hạt chắc/bông) và tỷ lệ lép thấp (khoảng 7,5%); giống lúa TBR 225 nhiễm các đối tượng hại ở mức nhẹ và tương đương với giống lúa khác; năng suất thống kê đạt 70,4 tạ/ha (tương đương 253,5 kg/ sào)...

Giống lúa TBR 225 thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống Quốc gia năm 2015. Vụ đông xuân 2015-2016, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình gieo cấy trên 1.100 ha giống lúa TBR 225. Đến thời điểm này, giống lúa TBR 225 đã thể hiện ưu điểm vượt trội, đặc biệt trên đất tốt, thâm canh cao như huyện Yên Mô, Yên Khánh và Kim Sơn, giống lúa TBR 225 sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến có thể đạt năng suất 72- 74 tạ/ha. Tại các huyện Nho Quan và Gia Viễn, giống lúa TBR 225 dự kiến cho năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh