Đại diện lãnh đạo ngành Nông nghiệp, các địa phương thăm quan, đánh giá giống lúa mới Phúc Thái 168 tại xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa).

Ngày 13 – 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp với Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình, tổ chức các hội nghị thăm đồng và đánh giá 2 giống lúa mới đang được trồng khảo nghiệm tại Thanh Hóa, gồm: Đông A1 và Phúc Thái 168.


Các đại biểu tham khảo và đánh giá các tiêu chí về giống lúa Đông A1 tại xã Đông Minh (Đông Sơn).


Giống lúa Đông A1 được trồng khảo nghiệm tại cánh đồng thôn 4 xã Đông Minh (Đông Sơn) với tổng diện tích 2 ha. Được gieo cấy từ ngày 3 – 2-2017, đến nay lúa đã vào giai đoạn chắc xanh; dự kiến năng suất đạt hơn 3 tạ/sào, tương đương hơn 6 tấn/ha. Đây là giống lúa thuần chất lượng tốt, có nhiều ưu điểm, dự kiến thay thế giống lúa Bắc Thơm 7 đang dần thoái hóa trên đồng đất Thanh Hóa. Các hộ nông dân tham gia mô hình khảo nghiệm đều khẳng định, giống lúa Đông A1 có khả năng chống chịu sâu bệnh vượt trội, trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa từ đầu đến nay, chưa hề phải phun thuốc trừ sâu.

Trên các cánh đồng thôn 2 và 3, xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa), 4,3 ha lúa Phúc Thái 168 được trồng khảo nghiệm cũng cho năng suất dự kiến gần 75 tạ/ha. Qua quá trình canh tác cho thấy, giống lúa lai 3 dòng này đẻ nhánh khỏe, số nhánh hữu hiệu cao, bông to và dài, nhiều hạt, tỉ lệ hạt lép thấp…

 

          
Giống lúa lai 3 dòng Phúc Thái 168 trồng khảo nghiệm tại xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) cho năng suất  gần 75 tạ/ha.

 

Tại các mô hình khảo nghiệm, các đại biểu tham quan đều đánh giá cao những ưu điểm của hai giống lúa mới do Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình lai tạo, được ngành nông nghiệp tỉnh nhà đồng ý cho trồng khảo nghiệm tại Thanh Hóa.