Untitled-1-(4).jpg


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm Viện nghiên cứu cây trông ThaiBinh Seed


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm TTNC phát triển sản phẩm mới của Tập đoàn ThaiBinh Seed

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm Viện nghiên cứu cây trông ThaiBinh Seed

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm Viện nghiên cứu cây trông ThaiBinh Seed