Sáng ngày 14/4, Ðảng bộ Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức Ðại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

dai-hoi.JPG

Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng đạt kết quả đáng ghi nhận. Sản lượng bình quân 5 năm tăng 43%/năm, gấp 2,5 lần so với chỉ tiêu Ðại hội IX đề ra. Lượng giống bán ra tăng 11,2%/năm, doanh thu tăng 51,5%, lợi nhuận tăng 11,63%/năm. Trong nhiệm kỳ, Ðảng bộ Công ty kết nạp và tiếp nhận chuyển sinh hoạt 45 đảng viên. Cùng với đó, các công tác khác được quan tâm, chú trọng, hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ðảng bộ Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 7 - 10%. Cổ tức bình quân đạt 20% trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, vốn điều lệ đạt 100 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt bình quân 11 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Tại Ðại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Theo Báo Thái Bình