(HBĐT) - Nhằm giúp bà còn nông dân có thêm lựa chọn giống mới năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, từng bước chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng tích cực, hạn chế thấp nhất rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, vụ mùa năm 2016, Trạm KN -KL huyện Lạc Sơn đã phối hợp với UBND xã Xuất Hoá thực hiện mô hình trình diễn “Cánh đồng một loại giống” tại xứ đồng Bãi, xóm Ngải quy mô 7 ha. Huyện hỗ trợ 60 triệu đồng thực hiện mô hình.
 
Nông dân xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) chăm sóc lúa xuân trên cánh đồng 1 loại giống.
 
Giống lúa được lựa chọn thực hiện mô hình là giống TBR 225 với 38 hộ tham gia. Đây là những hộ có kinh nghiệm sản xuất, tuân thủ nghiêm, mong muốn đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tự nguyện tham gia, có năng lực đầu tư, đánh giá kết quả, có khả năng tuyên truyền, vận động. Trạm cùng với cán bộ khuyến nông xã và lãnh đạo xóm tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa TBR 225 cho các hộ tham gia mô hình. Giai đoạn đầu vụ sau cấy gặp thời tiết thuận lợi, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh mạnh. Giai đoạn giữa vụ, nhiều ngày mưa liên tục thuận lợi cho lúa sinh trưởng vươn lóng và làm đòng. Giai đoạn cuối, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng  lúa trỗ bông và phơi màu. Qua theo dõi đối chứng với giống lúa CR 203 cho thấy, giống TBR 225 tỷ lệ nảy mầm cao trên 90%, sức nảy mầm khoẻ. Sau cấy, chiều cao cây trung bình 100 cm, đẻ nhánh sớm, trỗ bông tập trung, bông lúa dài 24-28 cm, hạt xếp xít, hạt thóc dài và nhỏ, năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống CR 203 7 ngày.
 
Đây là giống có thời gian ngắn hơn các giống ở địa phương, phù hợp với phương thức luân canh 3 vụ /năm. Tình hình và mức độ nhiễm sâu bệnh của cả 2 giống lúa TBR 225 và giống đối chứng CR 203 đều nhiễm khô vằn đến ngưỡng phải xử lý, do phát hiện sớm và xử lý kịp thời nên đã ngăn chặn được sự lây lan, phát triển của bệnh. Năng suất là vấn đề quan trọng khi sản xuất lúa, yếu tố năng suất quyết định giống lúa có được đưa vào sản xuất hay không. Qua theo dõi các yếu tố cấu thành năng suất cho thấy, giống TBR 225 cho số hạt chắc bình quân / bông là 153 hạt, nhiều hơn CR 203 52 hạt; năng suất thực thu đạt trên 7 tạ /ha, cao hơn giống đối chứng gần 2 tạ /ha. Qua tính toán hiệu quả kinh tế, giống TBR 225 có chi phí đầu tư về giống và phân bón 7, 6 triệu đồng, cho thu trên 42 triệu đồng, lãi so với đầu tư trên 34, 5 triệu đồng.
 
Đồng chí Bùi Văn Hùng, Trạm trưởng Trạm KN -KL huyện Lạc Sơn cho biết: Cánh đồng cấy một loại giống thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất, làm đất, chăm sóc, điều tiết nước thuận lợi hơn. Kết thúc mô hình, các hộ trực tiếp tham gia mô hình theo dõi về giống lúa TBR 225 đánh giá, đây là giống có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thơm nhẹ, đẻ nhánh, trỗ bông tập trung, cây cứng chịu thâm canh, phù hợp với đất đai và điều kiện canh tác của địa phương. Có sức kháng sâu bệnh khá, có thể mở rộng diện tích gieo cấy trên toàn huyện Lạc Sơn. So với cánh đồng truyền thống, cánh đồng 1 loại giống có chi phí sản xuất giảm, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn 15 - 20%. Do đó, để xây dựng được những cánh đồng như thế cần phải có chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa.
 
Từ thành công của cánh đồng 1 loại giống vụ mùa năm 2016, vụ xuân 2017, xóm Ngải, xã Xuất Hoá tiếp tục nhân rộng mô hình. Đồng thời, huyện Lạc Sơn nhân rộng ra xã Tân Mỹ từ 3-5 ha; các xã Văn Nghĩa, Tân Lập, Phúc Tuy quy mô khoảng 3 ha.

  Đinh Thắng