Sáng 1/10, đoàn ngoại giao cấp cao Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) thăm mô hình trình diễn giống lúa BC15 thuộc dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính Agresults” (AVERP) tại xã Vũ Hòa, Kiến Xương, Thái Bình.

Dự án AVERP với mục tiêu xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(1).JPG


To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(18).JPG

To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(26).JPG


To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(41).JPG


To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(52).JPG

To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(33).JPG


To-chuc-phat-trien-Ha-Lan-SNV-tham-mo-hinh-san-xuat-lua-ben-vung-Agresults-tai-Vu-Hoa-Kien-Xuong-Thai-Binh-(86).JPG.