Giong-lua-bC15-02-(1).jpg

 

 

Đại biểu tham quan đánh giá mô hình BC15-02 kháng đạo ôn tại xã Chi Thiết

Giong-lua-bC15-02-2-(1).jpg