Nhằm đánh giá lại chất lượng giống lúa TBR 225 tiến tới đưa vào cơ cấu bộ giống trong những năm tiếp theo, Trạm Khuyến nông Bố Trạch phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã tổ chức hội thảo giống lúa TBR225.
 
 
Trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017, huyện Bố Trạch gieo trồng thử nghiệm khoảng 3ha giống lúa TBR225 tại chân ruộng xã Hoàn Trạch. Đây là giống lúa mới, lần đầu tiên được gieo trồng thử nghiệm tại huyện Bố Trạch. Theo đánh giá, giống TBR225 sinh trưởng và phát triển khá, thời gian từ khi xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 118 đến 120 ngày, khả năng để nhánh trung bình. Giống chịu thâm canh cao, thích hợp trên chân đất vàn chủ động tưới tiêu, có khả năng chống chịu rét và một số bệnh thường xuyên gây hại cho lúa. Giống trỗ bông tập trung, bông dài nhiều hạt, ước tính năng suất bình quân của mô hình đạt 62 tạ/ha.
 
Tại hội thảo, Trạm Khuyến nông Bố Trạch cũng đề nghị các địa phương tiếp tục sản xuất thử nghiệm ở các vụ tiếp theo để khẳng định tính thích nghi, mức độ ổn định của giống để có cơ sở nhân rộng đưa vào cơ cấu trong các vụ tiếp theo.
 
Thành Vinh