Sáng 25/5, Trạm Khuyến nông Chương Mỹ tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai TEJ vàng vụ xuân 2017 tại nhà văn hóa thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương. Dự hội thảo có đại diện Trung tâm khuyến nông thành phố Hà Nội, các ngành khối nông nghiệp của huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ nhiệm các Hợp tác xã nông nghiệp và khuyến nông viên 32 xã, thị trấn trong huyện.
 

Ảnh: Các đại biểu thăm quan mô hình trình diễn giống lúa TEJ vàng và giống lúa mới năng suất chất lượng tại thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã đi thăm quan thực tế mô hình trình diễn giống lúa TEJ vàng và mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng tại thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương.

Với mục đích là đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất thay thế các giống lúa cũ có năng suất, chất lượng thấp, vụ xuân 2017 Trạm khuyến nông huyện Chương Mỹ thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng TEJ vàng quy mô 1 ha và mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng quy mô 20 ha tại xã Thụy Hương. Hai mô hình này đã đem lại kết quả khả quan.

 

Trong đó, giống lúa lai 3 dòng TEJ vàng có thời gian sinh trưởng từ 130 - 135 ngày, có khả năng đẻ nhánh khỏe, số bông hữu hiệu cao, chống chịu rét khá và chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, kháng bạc lá, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống lúa lai TH3-5 là hơn 5 triệu đồng/ha. Đối với mô hình trình diễn các giống lúa mới chất lượng, trên diện tích 20 ha Trạm khuyến nông huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Hợp tác xã nông nghiệp Thụy Hương trình diễn giống lúa Vật tư Nghệ An 2. Kết quả, giống lúa này có năng suất cao hơn so với giống lúa Khang dân 18 và có khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh, chất lượng gạo dẻo, phù hợp với điều kiện gieo trồng vụ xuân.
 
Từ kết quả thực hiện 2 mô hình tại xã Thụy Hương, vụ mùa 2017 Trạm khuyến nông huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích cấy giống lúa lai 3 dòng TEJ vàng và các giống lúa mới năng suất chất lượng trên địa bàn toàn huyện. Từ đó có kế hoạch mở rộng diện tích cấy các giống lúa lai, giống lúa mới có năng suất chất lượng cho các vụ sản xuất tiếp theo để thay thế dần một số giống lúa cũ có năng suất, chất lượng thấp hơn như Khang dân 18, Q5, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.                        
Trung tâm Văn hóa - TT&TT Chương Mỹ