Vụ Đông xuân 2016-2017, huyện Núi Thành, Quảng Nam được mùa, đặc biệt, giống lúa thuần TBR225 sản xuất trình diễn đạt năng suất khá cao (gần 80 tạ/ha) là giống lúa đầy triển vọng được khuyến khích nhân rộng ra địa bàn...

Xác định việc đưa giống lúa mới vào sản xuất có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, trong vụ Đông xuân 2016-2017, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Núi Thành phối hợp công ty CP giống cây trồng Thái Bình thực hiện thành công mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần TBR225 trên cánh đồng thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông.

Theo ông Bùi Văn Thống, cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Núi Thành, giống TBR225 là giống lúa thuần do công ty CP giống cây trồng Thái Bình lai tạo được công nhận giống Quốc gia năm 2015. Đây là giống cảm ôn ngắn ngày, gieo cấy được cả 2 vụ trong năm, thích ứng rộng, chịu thâm canh, có khả năng làm lúa tái sinh tốt, đẻ nhánh khỏe; phù hợp gieo cấy theo công nghệ hàng rộng, hàng hẹp; thời gian sinh trưởng trong vụ Đông Xuân từ 120 đến 132 ngày, vụ mùa 105 đến 110 ngày, lúa cứng cây, trổ bông tập trung, bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài; lúa nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, năng suất trung bình 70 đến 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 85 đến 90 tạ, chất lượng gạo ngon, gạo trắng, trong, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng.

 

 
Qua thực tế, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Núi Thành sản xuất trình diễn giống lúa TBR225 trên diện tích 0,5ha tại cánh đồng thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông trong vụ Đông Xuân 2016-2017, lấy giống HT1 sản xuất đại trà cùng chân đất để so sánh.

Với phương thức sạ lan, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Núi Thành hỗ trợ 100% giống (mật độ sạ 5kg/sào) đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi và chỉ đạo sản xuất. Băt đầu sạ từ ngày 04.01.2017 và thu hoạch vào ngày 22.4.2017, kết quả năng suất giống lúa TBR225 trong mô hình đạt tới gần 80 tạ/ha, tăng 3 tạ so với giống HT1 sản xuất ngoài đại trà trên cùng cánh đồng.

Qua phân tích cho thấy, số bông lúa trên 1m2 và tổng số hạt trên bông của giống TBR225 đều cao hơn giống HT1 sản xuất đại trà. Ông Trần Văn Hồ, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Tam Mỹ Đông nhận xét: “Giống TBR225 có thời gian sinh trưởng trung ngày, phù hợp với chủ trương và tập quán canh tác của đại bộ phận nông dân địa phương. Giống nầy đẻ khỏe, bộ lá đòng to, xanh đậm, đặc biệt hạt lúa thon, dài, chứng tỏ giống lúa ngon cơm. So với giống HT1 thì mật độ đóng hạt của giống TBR225 có mức trung bình nhưng bù lại chiều dài bông khá lớn và nhiều gié, nhiều hạt”.

 
Từ thực tế trình diễn mô hình sản xuất giống lúa thuần TBR225 ở thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, ông Bùi Văn Thống, cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Núi Thành khẳng định: “Năng suất giống lúa TBR225 khá cao so với giống HT1 và mức chênh lệch nầy rất rõ ràng. Qua thực tế cho thấy, giống lúa thuần TBR225 là giống rất có triển vọng vì vừa dễ canh tác, năng suất cao, đặc biệt là chất lượng gạo ngon sẽ rất dễ tiêu thụ trên thị trường.

Từ thực tiễn sản xuất và qua quá trình theo dõi, ghi nhận các chỉ tiêu, chúng tôi thấy rằng giống lúa TBR225 là giống trung ngày có khả năng kháng bệnh khá, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, tỏ ra thích nghi với điều kiện đất đai của huyện Núi Thành. Để nông dân có điều kiện tiếp cận và ứng dụng giống mới TBR225, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Núi Thành đề nghị nhân rộng mô hình trong vụ Hè Thu 2017 và những vụ tiếp theo nhằm làm phong phú thêm bộ giống lúa của huyện; qua đó, giúp nông dân sản xuất lúa đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn. 


Tác giả: Văn Phin