Ngày 20.5, tại xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) đã tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá sơ bộ kết quả khảo nghiệm các giống lúa mới vụ xuân 2013.

Vụ xuân 2013, TSC đã tiến hành khảo nghiệm 86 giống lúa các loại (gồm 56 giống lúa lai, 32 giống của thuần) nhằm tuyển chọn một số giống lúa tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh tốt, năng suất cao, chất lượng gạo ngon để bổ sung vào bộ giống cây trồng của TSC trong những năm tới. Kết quả khảo nghiệm TSC đã đưa ra một số giống có triển vọng như: TBR 27, TBR 288, TBR225, TBR 117, KS37, KS1588, CNR 002, CNR003.

Ngoài mô hình khảo nghiệm tại trung tâm nghiên cứu, TSC cũng đã phối hợp với một số địa phương khảo nghiệm trình diễn các giống này và cho thấy các giống trên đều sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất cao...

Theo danviet.vn