Ngày 13.6, ông Lương Ký - Giám đốc Công ty Giống cây trồng miền Trung - Tây nguyên (thuộc Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình - TSC) cho biết, đơn vị đã mua hơn 5.500 tấn lúa giống của bà con ND các tỉnh miền Trung, mà tập trung là Bình Định và Quảng Nam.

Theo ông Ký, tại Bình Định và Quảng Nam, vụ đông xuân 2012-2013, đơn vị đã ký hợp đồng liên kết sản xuất lúa giống với 21 HTX, trên diện tích 1.700ha (trong đó Bình Định hơn 730ha, Quảng Nam 970ha), với các giống lúa nằm trong cơ cấu của tỉnh là BC15, TBR-1, TBR36 và TBR45.

Đây là những giống lúa do TSC sản xuất. Ở vụ thu hoạch vừa rồi, các giống lúa này đều cho năng suất cao, bình quân 70 tạ/ha. Cứ mua mỗi kg lúa giống, công ty trả cho nông dân số tiền bằng 1,3kg lúa thương phẩm ở ngoài thị trường tại thời điểm mua.

Theo danviet.vn