1. Nguồn gốc: TB25 là giống lạc  bản quyền của Công ty CP Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, được Bộ NN&PTNT công nhận là giống quốc gia năm 2009 và được Bộ NN&PTNT cấp bằng bảo hộ năm 2012.

2. Đặc tính của giống.
-Thời gian sinh trưởng ngắn, ở miền Bắc vụ Xuân 115-125 ngày; vụ Thu Đông 100- 110 ngày.
-Tỷ lệ quả 3-4 hạt cao
-Chống chịu bệnh gỉ sắt, bệnh đốm nâu, đốm đen và héo xanh vi khuẩn khá hơn một số giống đang trồng phổ biến hiện nay.
-Có tiềm năng cho năng suất cao, năng suất quả vụ Xuân 40- 45 tạ/ha, vụ Thu Đông 35- 40 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 45-50 tạ/ha.

3. Kỹ thuật gieo trồng.

3.1 Thời vụ gieo.

-Đối với các tỉnh phía Bắc:  vụ Xuân gieo 25/1-20/2; vụ Thu Đông gieo 25/8- 10/9.
-Đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ :Vụ Đông Xuân gieo 01/12-15/1; vụ Thu Đông gieo 15/7- 15/8.

3.2 Chân đất: Thích hợp trên đất cát pha, thịt nhẹ, dễ thoát nước.

3.3. Kích thước luống và mật độ gieo:
Luống rộng 1,3 m cả rãnh, mặt luống rộng 1m, chia thành 4 hàng dọc theo chiều dài luống, hốc cách hốc 18-20 cm.

3.4 Phân bón: Lượng bón (tính cho 1 ha ): Phân chuồng ủ mục 5-8 tấn; Đạm urê 80-90 kg; Lân super 450-500 kg; Kaliclorua 100-120 kg; Vôi bột 550-650 kg (tùy theo độ chua của đất). Nên  sử  dụng  phân  tổng hợp NPK chuyên dùng cho lạc, lượng bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.5. Chăm sóc.

3.5.1. Đối với lạc không che phủ nilon:

- Bón lót: Bón 50% lượng vôi bột, rắc đều trên mặt luống rồi đánh rãnh hoặc hốc. Bón lót 1/2 lượng đạm và toàn bộ lân theo rạch hoặc hốc, phân chuồng bón trên cùng (hoặc trộn lân cùng phân chuồng ủ trước trồng 1 tháng), lấp đất lên phân.

- Cách gieo: Gieo hạt vào rãnh hoặc hốc sau đó lấp hạt. Không để hạt tiếp xúc với phân.

- Xới xáo và bón thúc:
Lần 1: Khi cây có 3- 4 lá thật, xới nhẹ, làm cỏ, kết hợp bón thúc 1/2 lượng đạm còn lại và toàn bộ lượng kali (không vun đất vào gốc và xới xáo sát gốc để cây phân cành cấp 1).
Lần 2: Khi ra hoa rộ bón 50% lượng vôi bột còn lại, kết hợp xới xáo, vun gốc.

- Tưới nước: Cần đảm bảo đủ nước cho cây ở các thời kỳ: Cây con, ra hoa tạo quả. Có biện pháp tháo nước nhanh khi gặp úng.

3.5.2. Đối với lạc che phủ nilon: Sau khi lên luống bón 50% lượng vôi bột, rắc đều trên mặt luống, rồi rạch hàng. Bón lót toàn bộ lượng phân chuồng, đạm, lân và kali vào hàng đã rạch rồi lấp đất lên phân.

Vụ xuân:
Bước 1: Gieo và lấp hạt rồi san phẳng mặt luống.
Bước 2: Dùng thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC, hoặc Dual 720 EC/ND phun lên mặt luống (nếu đất khô phải tưới đủ ẩm mới phun thuốc trừ cỏ).
Bước 3: Dùng cuốc gạt nhẹ đất ở bên mép luống về phía rãnh.
Bước 4: Phủ nilon, căng phẳng trên mặt luống, sau đó vét đất ở rãnh ập vào 2 bên mép luống để cố định nilon.
Bước 5: Dùng dụng cụ đục lỗ nilon (đường kính 5- 6cm) ngay sau khi mầm nhú ra khỏi mặt đất để cây trồi ra ngoài nilon (tránh chạm vào cây).

Vụ thu đông: 
Bước 1: Dùng thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC hoặc Dual 720 EC/ND phun lên mặt luống (nếu đất khô phải tưới đủ ẩm mới phun thuốc trừ cỏ).
Bước 2: Dùng cuốc gạt nhẹ đất ở bên mép luống về phía rãnh.
Bước 3: Phủ nilon, căng phẳng trên mặt luống, sau đó vét đất ở rãnh ập vào 2 bên mép luống để cố định nilon.
Bước 4: Dùng dụng cụ đục lỗ nilon đục theo mật độ đã hướng dẫn.
Bước 5: Gieo hạt vào lỗ đã đục rồi lấp hạt.

 Chăm sóc:
- Khi cây có 2 lá thật, tiến hành tỉa định cây theo mật độ quy định, kết hợp với làm cỏ, tưới nước. Khi ra hoa rộ bón nốt lượng vôi bột còn lại.

3.6 Phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ sâu bệnh và chuột kịp thời

3.7 Thu hoạch: Chọn ngày nắng ráo thu hoạch khi cây có 85 - 90% quả già.
Lưu ý: Giống lạc TB25 là giống lạc chịu thâm canh vì vậy nên bố trí trồng ở chân đất tốt, chủ động tưới tiêu để đạt năng suất cao.