1. Nguồn gốc: VS36 là giống ngô lai do Viện nghiên cứu Ngô lai tạo, được Công ty CP Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình mua bản quyền và được Bộ NN&PTNT công nhận là giống Quốc gia năm 2014

2. Đặc điểm chủ yếu.
- Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc Vụ Xuân  105 - 115 ngày, vụ Thu Đông  100-105 ngày.
- Có bộ lá xanh bền đến tận khi thu hoạch. Lá bi mỏng bao kín bắp, hạt to, lõi nhỏ, dạng hạt răng ngựa vàng sáng đẹp.
- Thích ứng rộng. Khả năng chịu hạn và chịu rét tốt. Chống đổ tốt.
- Năng suất trung bình đạt 80 - 85 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 100 - 110 tạ/ha.

3. Kỹ thuật canh tác:

Thời vụ: Trồng được tất cả các vụ ngô chính trên cả nước. Nên chọn thời vụ tốt nhất của địa phương.
Lượng giống cho 1 ha: 18 - 20 kg.
Mật độ khoảng cách:  6,2 - 6,7 vạn cây/ha, tương ứng khoảng cách 65 x 25 cm và 60 x 25 cm.

Phân bón:
- Lượng phân bón cho 1 ha:
Phân chuồng 8-10 tấn hoặc phân vi sinh 2,0 - 2,5 tấn, Đạm urê 300 - 400 kg, Lân supe 650 - 700 kg, Kaliclorua 150 - 180 kg. Nên sử dụng phân bón tổng hợp NPK chuyên dùng cho ngô, lượng bón và cách bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Cách bón:    
Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân vi sinh và phân lân.
Thúc lần 1: Khi cây có 3 - 4 lá, bón 1/3 lượng đạm urê + 1/3 lượng kaliclorua.
Thúc lần 2: Khi cây có 7 - 9 lá, bón 1/3 lượng đạm urê + 1/3 lượng kaliclorua.
Thúc lần 3: Khi cây xoắn nõn (trước trỗ 5 -7 ngày) bón hết lượng phân còn lại.

* Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh:
- Tỉa dặm để đảm bảo mật độ.
- Phòng trừ sâu xám, sâu đục thân bằng BASUDIN 10H.
- Trừ bệnh khô vằn bằng thuốc đặc hiệu VALIDACIN 20EC, hoặc ANVIL 5SC hoặc MONCEEN 25WP.
- Trừ cỏ dại bằng thuốc DUAL GOLD 960EC phun trước khi gieo 3 ngày, dùng GRAMOXONE 20SL trừ cỏ khi bón thúc lần 2.
Thu hoạch:  Thu hoạch đúng độ chín (xuất hiện điểm đen ở chân hạt).

 Chú ý:
- Hạt giống đã xử lý hóa chất tuyệt đối không sử dụng làm thức ăn cho người và vật nuôi.
- Không dùng hạt thu hoạch làm giống cho vụ sau.