Sơ đồ tổ chức của ThaiBinh Seed được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một ThaiBinh Seed vững mạnh.


so-do-to-chuc-thai-binh-seed-(1).jpg
 
 
 



Untitled-2-(4).jpg