1. Nguồn gc:


VS36 là giống ngô lai đơn do Viện nghiên cứu ngô lai tạo và ủy quyền thương mại cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, giống được công nhận chính thức năm 2014. Hiện nay, giống đã được cải tiến màu sắc hạt và độ kín bắp.
 

2. Đc tính ging:


Là giống ngô tẻ lai ngắn ngày, thời gian từ gieo đến thu hoạch ở vụ Đông Xuân: 105 -110 ngày, vụ xuân: 100 - 105 ngày; vụ Thu đông 90 - 95 ngày cao trung bình từ 190 - 220 cm, chiều cao đóng bắp từ 90 - 95 cm, sinh trưởng khỏe; thích ứng rộng, chịu hạn và chịu rét tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh. Bắp to dài, hạt đẹp, lá bi bao kín bắp, độ đồng đều bắp cao; năng suất cao, năng suất bắp đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh cao đạt năng suất 80 - 85 tạ/ha.

giong-ngo-vs36-(4).JPG


2.JPGngo-1-VS36.JPG