1. Nguồn gốc:
  • TBM18 là giống ngô nếp do Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed lai tạo, giống đã tham gia khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm Quốc gia.
2. Đặc tính nông học:
  • Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi ở vụ Thu Đông 60 - 65 ngày, vụ Xuân: 70 - 75 ngày.
  • Chiều cao trung bình từ 180 - 200 cm, sinh trưởng khỏe. Bắp to dài 17 - 19 cm, lá bi bao kín bắp, độ đồng đều bắp rất cao, hạt màu trắng đục.
  • Chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính, chịu hạn và chịu rét tốt. Năng suất cao, năng suất bắp tươi đạt 17 - 20 tấn/ha.
  • Chất lượng ngon, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng. Ngô có thể thu hoạch tươi sau thụ phấn 18- 20 ngày để chế biến ăn ngay hoặc thu già, bảo quản làm nguyên liệu chế biến
 
ngo-nep-TBM18-(2).JPG
 
ngo-nep-TBM18.JPG
 

Giống ngô nếp TBM18.JPG