Anh hâm hay sao mà đi thăm lúa giữa trưa vậy?
Cháu chịu chú thôi, giữa trưa nắng 38 độ mà ra đồng thì cháy hết mặt thôi.

Các bạn thông cảm, nếu đợi đến chiều mát thì không thực hiện được kế hoạch làm việc ngày hôm nay. Chiều nay tôi còn phải thăm lúa khảo nghiệm sinh thái ở Yên Bái, giáp Lào Cai. Nhờ các bạn đi chỉ giúp lúc trưa tý vậy. Thuyết phục mãi các bạn ở Trung tâm khuyến nông Vĩnh Phúc cũng dẫn đi thăm lúa ở Bình Xuyên.

Một cánh đồng giống lúa TBR279 sạch sâu bệnh, hạt chín rồi mà lá vẫn xanh, thật đẹp. Bà con nông dân nói “lúa đẹp hơn mong đợi” mà thấy vui. mọi người quên cả nắng nóng./.
 

Giống lúa TBR279


Giống lúa TBR279

Giống lúa TBR279


Vĩnh Phúc 16.5.2019