Sáng nay tại Nam Định, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Hè thu(HT), vụ Mùa 2018 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019.
 

hoi-nghi-So-ket-san-xuat-vu-He-thu(HT)-vu-Mua-2018-va-trien-khai-san-xuat-vu-Đong-Xuan-2018-2019-(2).jpg

Vụ HT, vụ Mùa 2018 tuy gặp nhiều khó khăn như mưa lụt đầu vụ mùa hàng nghìn ha bị ngập, cuối vụ thì ảnh hưởng của bão số 3 từ 13-22/7/2018, bão số 4 từ 28-31/8/2018 gây thiệt hại cho các tỉnh BTB. Nhưng với tinh thần chỉ đạo quyêt liệt của ngành nông nghiệp và các địa phương cùng sự cố gắng của bà con nông dân miền Bắc vụ mùa 2018 đã thành công tốt đẹp. Mặc dù diện tích gieo cấy giảm 17 nghìn ha, nhưng sản lượng lúa đạt 5,6 triệu tấn, (tăng 323 nghìn tấn) do năng suất đạt 54,6 tạ/ha, (tăng 6,9 tạ/ha so vơi vụ mùa 2017). Kết quả trên có được do sự chỉ đạo sản xuất về cơ cấu giống, thời vụ phù hợp và phòng trừ sâu bệnh tốt (đặc biệt bện Lùn sọc đen và Bạc lá), cộng với thời tiết thuận lợi.
 

hoi-nghi-So-ket-san-xuat-vu-He-thu(HT)-vu-Mua-2018-va-trien-khai-san-xuat-vu-Đong-Xuan-2018-2019-(3).jpg

Vụ ĐX 2018-2019 được dự báo có nhiều khó khăn về thời tiết và sâu bệnh. Bộ NN&PTNT đã triển khai sản xuất sớm, thể hiện sự chủ động trong công tác chỉ đạo trong bối cảnh đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Trồng trọt trong chương trình tái ngành Nông nghiệp. Kế hoạch sản xuất vụ ĐX 2018-2019: diện tích gieo trồng 1,122 triệu ha (giảm khoảng 56.000 ha), năng suất trung bình 64,3 tạ/ha ( tăng 0,2 tạ/ha), sản lượng đạt khoảng 7,216 triệu tấn (giảm 16,2 nghìn tấn so với vụ lúa ĐX 2017-2018).

Thời vụ gieo cấy ở miền Bắc xung quanh tiết lập xuân (04.02.2019. 30 tháng chạp âm lịch).

Cơ cấu giống lúa chủ yếu giống ngắn ngày, mở rộng giống chất lượng và lúa lai.

Đẩy mạnh cơ giới hoá trong gieo cấy, thu hoạch, hạn chế gieo thẳng và sử dụng thuốc trừ cỏ.

Mở rộng phương thức liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Chúc ngành nông nghiệp và bà con nông dân tiếp tục giành thắng lợi trong vụ sản xuất vụ ĐX 2018-2019./.
 

hoi-nghi-So-ket-san-xuat-vu-He-thu(HT)-vu-Mua-2018-va-trien-khai-san-xuat-vu-Đong-Xuan-2018-2019-(4).jpg