Ngày còn bé đi làm đồng với mẹ. Tôi được mẹ đọc cho hai câu tục ngữ trên. Tôi không hiểu nên hỏi mẹ về nghĩa của nó. Mẹ tôi bảo: ý nghĩa của câu thứ nhất nói về phẩm hạnh của người phụ nữ. Nó có tác dụng giáo dục rất sâu sắc, thông qua đó nhắc nhở người phụ nữ, phải biết thương chồng thương con. Những người phụ nữ đi chợ mà ăn quà không nghĩ đến chồng con là hư. Câu sau nhắc nhở người đàn ông phải biết thương vợ. Buổi chiều nắng xế người phụ nữ đi làm ngoài đồng gặp nắng xiên vào mặt, chiếu vào lưng khi đang cúi xuống cấy, gieo hạt, làm cỏ thì rất nóng, rất mệt.
 

Chiều nay đi thăm mô hình sản xuất lúa hữu cơ với lãnh đạo sở NN Thái Bình và huyện Thái Thuỵ hai giống lúa TBR225 và Đông A 1 của ThaiBinh Seed.

Trời nắng thu thật đẹp, nhưng cái nắng xiên khoai thì thật là kinh khủng. Đúng là nắng xế chiều hôm mà cúi xuống đồng mới cảm thấy cái nắng nó thiêu đốt như thế nào? Thương người nông dân lắm..

Cũng may là vụ này lại được mùa nên cũng bõ công gieo trồng chăm sóc./.