Hải Dương triển khai sản xuất
ĐX 2018-2019

Sáng ngày 07.11.2018 tại Viện cây lương thực, cây thực phẩm tỉnh 
Hải Dương đã triển khai sản xuất vụ Đông Xuân (ĐX) 2018-2019.

Vụ ĐX 2017-2018 nông nghiệp 
Hải Dương được mùa lớn:
- Diện tích lúa gieo cấy 58.426 ha (giảm 913 ha so với vụ xuân 2017); năng suất bình quân đạt 66,98 ta/ha; sản lượng lúa 391.579 tấn, tăng 5.084 tấn. Đặc biệt diện tích lúa chất lượng chiếm 65.9%, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Đây là một địa phương tích cực thực hiện tái cơ cấu sản xuất lúa.
- Vải Thiều được lớn và được giá.
- Sản xuất cây màu gần 10.000 ha, tăng 5,1% so với vụ xuân 2017.

 

Hai-duong-trien-khai-san-xuat-(2).jpg

Mục tiêu vụ ĐX 2018-2019 của Hải Dương là diện tích gieo cấy 57.800 ha, năng suất 65 tạ/ha, Sản lượng thóc 375.700 tấn.

Các giải pháp chủ yếu mà Hải Dương triển khai thực hiện ở vụ ĐX 2018-2019:
- Cơ cấu giống vụ xuân ở Hải Dương chủ yếu là lúa chất lượng 65%, lúa thuần năng suất cao 30% và lúa lai 5%.
- Thời vụ gieo trồng xung quanh tiết lập xuân (4.2.19-30 tháng chạp)
- Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và làm tốt công tác BVTV, đặc biêt diệt chuột...
- Đẩy mạnh cơ giới hoá, sản xuất sạch và liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh, Sở NN&PTNT và bà con Nông dân Hải Dương đã tạo điều kiện và giúp đỡ các doanh tham gia phục vụ sản xuất nông nghiệp địa phương.

Chúc bà con nông dân Hải Dương năm 2019 tiếp tục được mùa, được giá.../,

Hai-duong-trien-khai-san-xuat-(3).jpg