“Một cánh đồng 25 ha.
Cả tỉnh Hà Nam cấy trên 125 điểm.
Một huyện Bình Lục cấy trên 60% diện tích
Năng suất vụ mùa đạt 65-70 tạ/ha/vụ mùa
Các giống khác bị bệnh Bạc lá nặng, giống này không.
Giá lúa cao hơn 50.000 đ/tạ
Chúng tôi sẽ mở rộng trong sản xuất những năm tới.
Đề nghị ThaiBinh Seed tiếp tục chọn lọc nhiều giống tốt và hợp tác giúp Bà con nông dân Hà Nam trong những năm tới”
... 
Đó là ý kiến bà con nông dân trên bờ ruộng mà tôi nghe được sáng nay ở xã An Nội, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Kỉ niệm 10 năm BC15 còn gì đẹp hơn thế nữa?

Thai Binh Seed hứa sẽ không phụ lòng tin của bà con nông dân cả nước và Hà Nam. 
Cảm ơn Sở Nông Nghiệp và Bà con nông dân Hà Nam. Nhưng xin đừng gọi “Bác Báo” nó già lắm mà hãy gọi là anh thôi cho nó “trẻ”, để còn nhiều thời gian chọn giống tốt cho Bà con..../.