Ý kiến nông dân
 

Giong-lua-TBR225-2.jpg

- Chúng tôi không muốn giống lúa sau khi đưa vào khảo nghiệm đánh giá rất hay nhưng không thấy đâu nữa.
- Tôi biết giống lúa của ThaiBinh Seed đã lâu nhưng hôm nay mới thấy các giống mới cấy trên đất mới chuyển đổi mà vẫn cho năng suất cao.
- Năm trước chúng tôi đã ra tận Thai Bình thăm Trung tâm nghiên cứu của ThaiBinh Seed và lựa chọn các giống TBR225, TBR279, TBR117 đưa vào cánh đồng chuyển đổi, đất đai “chưa thuộc” nhưng kết quả đạt yêu cầu mong muốn.
- Các giống lúa khảo nghiệm vụ này trên đất Tư nghĩa nhà tôi bón phân nhiều hơn hướng dẫn trong tài liệu thì năng suất cao hơn. Đề nghị nhà cung cấp giống và Trung tâm DV KT NN nghiên cứu hướng dẫn cho phù hợp với chân đất ở đây.
- Chúng tôi đề nghị ThaiBinh Seed tiếp tục đưa giống mới vào Quảng Ngãi giúp bà con đổi mới cơ cấu, mô hình SX và tăng thu nhập cho nông dân.

 

Giong-lua-TBR225-3.jpg

Trên đây là những ý kiến của bà con nông dân mà tôi nghe được của các đại biểu dự hội thảo đầu bờ được tổ chức tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi sáng nay (11.4.2019).

Tôi đã đi dự nhiều hội thảo đầu bờ nhiều nơi trên cả nước. Nhưng đây là những ý kiến thẳng thắn chân thành nhất của bà con nông dân.

ThaiBinh Seed đã đến Sơn Tịnh hơn mười năm và bây giờ đã trở thành người bạn thân thiết của bà con nông dân nơi đây. 
Xin chân thành cảm ơn bà con Sơn Tịnh, cảm ơn ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đã giành cho ThaiBinh Seed những tình cảm tốt đep và hứa Thai Binh Seed sẽ không phụ lòng tin của bà con./.


Giong-lua-TBR225-4.jpg

Giong-lua-TBR225-(1).jpg


Nguồn:
https://www.facebook.com/tranmanh.bao.7/posts/843997929272795