Vụ hè thu 2018, Cty CP giống cây trồng miền Trung – Tây Nguyên thuộc Cty CP TCty giống cây trồng Thái Bình đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) triển khai mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa TBR-1 tại xã Tịnh Sơn, nhằm đánh giá tiềm năng năng suất, chất lượng, mức độ kháng sâu bệnh, khả năng thích ứng của giống trong vụ hè thu.
 
Quang-canh-hoi-nghi-đau-bo.jpg
Quang cảnh hội nghị đầu bờ
 
Mô hình được triển khai với qui mô 01ha tại xứ đồng Rộc Đình (xã Tịnh Sơn), với 16 hộ tham gia. Đối chứng là giống ĐH815-6 đã được trồng phổ biến tại địa phương.
 
TBR-1 là giống lúa thuần do Cty CP TCy giống  cây trồng Thái Bình chọn tạo, được công nhận giống quốc gia năm 2006.  Là giống cảm ôn, trung ngày, thích ứng rộng, thời gian sinh trưởng vụ ĐX 110-115 ngày, vụ HT là 100-105 ngày.
 
Giống lúa thử nghiệm được bố trí trên chân đất thịt, có độ phì khá, vùng sản xuất 2 vụ/năm, đảm bảo điều kiện tưới, tiêu chủ động, lượng giống gieo sạ 100kg/ha.
 
Vừa qua, Cty CP TCty giống cây trồng Thái Bình đã phối hợp với địa phương tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá giống lúa thuần năng suất cao TBR-1.


Cac-đai-bieu-tham-quan-mo-hinh-lua-giong-TBR-1-tai-xa-Tinh-Son-(2).jpg
Các đại biểu tham quan mô hình lúa giống TBR-1 tại xã Tịnh Sơn
 
Theo báo cáo, đánh giá của Trạm Khuyến nông Sơn Tịnh, kết quả theo dõi cho thấy giống lúa TBR-1 thuộc nhóm giống trung ngày, có TGST vụ HT là 102-105 ngày, chiều cao cây  110cm, sức sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chống chịu sâu bệnh và chống đổ ngã tốt; thích ứng rộng, trổ tập trung, dạng hình to bông, gieo trồng được cả 2 vụ/năm, thích hợp nhiều chân đất khác nhau.

Năng suất trung bình từ 68 tạ/ha (thâm canh tốt có thể đạt 80-90 tạ/ha), cao hơn giống đối chứng 6 tạ/ha.


Cac-đai-bieu-tham-quan-mo-hinh-lua-giong-TBR-1-tai-xa-Tinh-Son-_2.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình lúa giống TBR-1 tại xã Tịnh Sơn
  
Về hiệu quả kinh tế, giống lúa trong mô hình mang lại lợi nhuận 12,94 triệu đồng/ha, cao hơn so với ruộng đối chứng là 3,98 triệu đồng/ha.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai trình diễn giống lúa TBR-1 trong các mùa vụ tiếp theo và nhân rộng mô hình  ra các xã trong huyện.

Đề nghị Công ty khi đưa giống lúa ra thị trường cung ứng cho bà con sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của cấp giống theo qui định./.
 
Cac-đai-bieu-tham-quan-mo-hinh-lua-giong-TBR-1-tai-xa-Tinh-Son-_3.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình lúa giống TBR-1 tại xã Tịnh Sơn
 
Báo điện tử Kinh tế nông thôn