1. Nguồn gốc: TBR-1 là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2006.

2. Đặc tính giống: TBR-1 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 -115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.
Chiều cao cây 105 - 110 cm, đẻ nhánh trung bình, cứng cây, chống đổ tốt, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.
Chống chịu sâu bệnh khá, đặc biệt là bệnh bạc lá.
Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 90 tạ/ha
Chất lượng gạo khá, hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với chế biến.

 
GIONG-LUA-TBR-1.jpg

GIONG-LUA-TBR-1-(2).jpg


HoinghidauboTBRSon-Thanhhoa-(17).JPG

TBR-1VM07-(3).jpg

TBR-1DCX08.JPG

TBR-1X08.JPG


.