1. Nguồn gốc:


Giống lúa Bắc thơm 7 được Viện cây lương thực và cây thực phẩm quy tụ thành công gen kháng bệnh bạc lá xa5 để giống chống chịu bệnh bạc lá tốt hơn. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh.
 

2. Đặc tính của giống:
 

Giống mang gen kháng bệnh Bạc lá xa5 và giữ nguyên các đặc tính tốt của giống Bắc thơm số 7:

Thời gian sinh trưởng: Vụ Đông Xuân và Xuân 125 - 135 ngày, vụ Hè Thu và Mùa 105 - 110 ngày;

Chiều cao cây 100 - 105 cm, đẻ nhánh khá; hạt thon, vỏ trấu màu nâu, khối lượng 1.000 hạt 18,5 - 19,5 gam;

Khả năng chống chịu: Chống chịu tốt với bệnh Bạc lá, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn và khô vằn; chịu rét trung bình; chịu phèn, mặn khá tốt.

Năng suất trung bình 50 - 55 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 60 - 65 tạ/ha.

Phẩm chất cơm, gạo: Tỷ lệ gạo lật 78 - 81%, tỷ lệ gạo xát cao 70 - 72%, tỷ lệ gạo nguyên cao >77%; hàm lượng Amylose 13,80 - 14,45%.

Chất lượng cơm ngon: Cơm trắng, mềm dẻo, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng.


giong-lua-bac-thom-7-kbl-(2).jpgGiong-lua-Bac-thom-7-khang-bac-la.jpg

giong-lua-bac-thom-7-khang-bac-la.jpg