1. Nguồn gốc:

Giống lúa thuần TBR97 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh.

2. Đặc tính của giống:

TBR97 là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, chịu thâm canh.

Giống có thời gian sinh trưởng ngắn: Ở các tỉnh phía Bắc (từ Thừa thiên Huế trở ra): vụ Xuân 120 - 125 ngày, vụ Mùa 100 - 105 ngày; Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: vụ Đông Xuân (ĐX) 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu (HT) 95-100 ngày; Các tỉnh Nam Bộ: 95 -100 ngày.

Chiều cao cây 90-100cm, dạng hình gọn, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, trỗ bông tập trung, số hạt/bông trung bình đạt 165 - 200 hạt, màu vàng sáng, tỷ lệ hạt chắc cao. Khối lượng 1000 hạt 21 - 22 gam.

Giống chống chịu bệnh đạo ôn và rầy nâu khá tốt, nhiễm nhẹ bệnh bạc lá và đốm nâu.

Năng suất: Vụ ĐX, Xuân: 70 - 75 tạ/ha, nếu thâm canh cao có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; Vụ HT, Mùa: 60 - 65 tạ/ha.

Tỷ lệ gạo xát 68,0%, tỷ lệ gạo nguyên/gạo xát 71-78%, hàm lượng amylose 17,2%, hạt gạo dài, trong, cơm trắng, bóng, mềm, đậm, ngon vừa.


TBR97-Thuong-Tin-VX-2020-(4).jpg

tbr97.jpg


TBR97-Thuong-Tin-VX-2020-(2).JPG
 

tbr97-vm-2020-vinh-phuc-(4).JPG


 

tbr97-vm-2020-vinh-phuc-2-(6).JPG