1. Nguồn gốc:

QL301 là giống lúa lai 3 dòng do Công ty Hạo Đức - Tứ Xuyên lai tạo. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed độc quyền kinh doanh giống tại Việt Nam, giống được công nhận lưu hành năm 2020.
 

2. Đặc tính giống:

Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc: Vụ Đông Xuân, Xuân: 125 - 135 ngày, vụ Hè Thu, Mùa: 105 - 110 ngày.

Chiều cao cây 100 - 120 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe; lá đứng, bản lá trung bình, xanh bền; bông nhiều hạt, khối lượng 1000 hạt 29,0 - 30,0 gam.

Chịu thâm canh, kháng đạo ôn khá, nhiễm bạc lá nhẹ.

Năng suất trung bình 65 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha.

Chất lượng cơm gạo: cơm mềm, ngon trung bình.


giong-lua-lai-ql301-(2).jpg

giong-lua-lai-ql301-(3).jpg