1. Nguồn gốc:


TBR225 là giống lúa thuần do tác giả KS. Trần Mạnh Báo và các cộng sự lai tạo thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống Quốc gia năm 2015.
 

2. Đặc tính giống:


TBR225 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh.

Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 120 - 125 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu 95 - 100 ngày; Nam Bộ 95 - 100 ngày.

Chiều cao cây 110 - 115 cm, cứng cây, trỗ bông tập trung; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 24 - 25 gam.

Nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, bạc lá. Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 85 - 90 tạ/ha.

Tỷ lệ gạo xay xát cao (72-74%); hàm lượng Amylose thấp 13,7% chất lượng gạo ngon, gạo trắng, trong, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng.

 
 
TBR225-Minh-Tan-KX-2020-(2).JPG
 
tbr225-vm-2020-vinh-phuc-(6).JPG