Giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn Pita sẽ được ThaiBinh Seed cung ứng tới bà con nông dân từ Vụ Đông Xuân 2019-2020. Trong Vụ mùa 2019, ThaiBinh Seed không cung ứng giống BC15 có gen kháng đạo ôn phục vụ sản xuất.
Tuy nhiên, hiện nay, có một số đơn vị chào bán giống lúa BC15 kháng đạo ôn. Đây đều là những hàng giả, hàng nhái.
Để đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân, ThaiBinh Seed xin thông báo đến bà con nông dân biết để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.