1. Nguồn gốc: TBR36 là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2011.
2. Đặc tính giống: TBR36 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng, đẻ nhánh khá. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 120 - 130 ngày, vụ Mùa 100 - 105 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu 95 - 100 ngày; Nam Bộ: 95 - 100 ngày.
Chiều cao cây 115 - 120 cm, cứng cây, chống đổ tốt, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; hạt thon dài, xếp sít, khối lượng 1000 hạt 22 - 23 gam.
Chống chịu tốt với các loại bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá; chịu hạn và chua phèn tốt.
Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 85 tạ/ha. 

TBR36-VM09-(7).JPGTBR36-tai-tb.JPG

TBR36VX10QNam.JPG