1. Nguồn gốc:


N97 là giống lúa nếp do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam lai tạo, được Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.

2. Đặc tính giống:


Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 - 115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.

Chiều cao cây 110 - 115 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh trung bình, dạng hình đẹp; hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 24 - 25 gam.

Chịu rét khá, mẫn cảm với nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao ở giai đoạn làm đòng, trỗ đến chín; nhiễm bạc lá nhẹ, bệnh khô vằn và đạo ôn trung bình đến nặng.

Năng suất trung bình 50 - 60 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 - 75 tạ/ha.

Hạt gạo đục, xôi dẻo, không thơm.

 
N97.png