1. Nguồn gốc: OM8017 là giống lúa thuần bản quyền của Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống quốc gia năm 2015.
2. Đặc tính giống: Thời gian sinh trưởng miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu 90 - 95 ngày; Nam Bộ: 90 -100 ngày.
Chiều cao cây 100 - 110 cm, chống đổ khá, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; bông to, chiều dài của bông 25 - 26 cm, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 26 - 27 gam.
Chịu phèn và mặn khá, kháng rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, chống chịu bệnh đạo ôn lá trung bình.
Năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha.
Chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm.  

DSC08761-(1).jpg

DSC08808.jpg