1. Nguồn gốc: OM9582 là giống lúa bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận sản xuất chính thức năm 2019.
2. Đặc tính giống:
- OM9582 là giống cảm ôn, ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng 95 - 100 ngày.
- Chiều cao cây 100 - 110 cm, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; chiều dài bông 27 - 28 cm. Hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.
- Chịu phèn khá, chịu mặn 2-3‰; nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn và rầy nâu, phản ứng với bệnh vàng lùn trung bình.
- Năng suất trung bình đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80 - 90 tạ/ha.
- Hàm lượng Amylose trung bình 24- 25%, chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm.

 

Giống lúa OM9582