1. Nguồn gốc:

TBR89 là giống lúa thuần do tác giả KS. Trần Mạnh Báo và các cộng sự chọn tạo thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận sản xuất thử năm 2019.

2. Đặc tính giống:
TBR89 là giống cảm ôn, thích ứng rộng. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 133 - 138 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 120 -125 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.
Chiều cao cây 105 - 110 cm, kiểu hình đẹp, gọn khóm; hạt dài, vỏ trấu nâu, khối lượng 1.000 hạt 24,0 - 24,5 gram.
Chống chịu sâu bệnh khá, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu. Khả năng chống đổ trung bình.
Năng suất trung bình 65 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha. Hàm lượng Amylose trung bình 15,8%, chất lượng gạo ngon, cơm mềm, vị đậm, thơm nhẹ.

 
Giong-lua-TBR89-(3).jpg


Giong-lua-TBR89-(2).JPG

giong-lua-TBR89.JPG