1. Nguồn gốc:


TBR89 là giống lúa thuần do tác giả KS.Trần Mạnh Báo và các cộng sự chọn tạo thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, giống được công nhận lưu hành năm 2020.
 

2. Đặc tính giống:


TBR89 là giống cảm ôn, thích ứng rộng. Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc: Vụ Xuân 133 - 138 ngày, vụ Mùa 110 - 115 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân (ĐX) 115 - 130 ngày, vụ Hè Thu (HT) 100 - 103 ngày.

Chiều cao cây 100 - 120 cm, kiểu hình đẹp, gọn khóm; hạt dài, vỏ trấu nâu, khối lượng 1.000 hạt 23,5 - 24,5 gram.

Chống chịu sâu bệnh khá, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu. Khả năng chống đổ trung bình

Năng suất trung bình 60 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha

Hàm lượng Amylose trung bình 15,75 - 16,04%, chất lượng gạo tốt, cơm mềm, vị đậm, thơm nhẹ.


 
Giong-lua-TBR89-(3).jpg


Giong-lua-TBR89-(2).JPG

giong-lua-TBR89.JPG