1. Nguồn gốc: Thái xuyên 111 là giống lúa lai 3 dòng, sản phẩm hợp tác giữa Công ty TNHH NN Công nghệ cao - Trường ĐHNN Tứ Xuyên Trung Quốc với Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống Quốc gia năm 2010.
2. Đặc tính giống: Thời gian sinh trưởng ở Miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày.
Chiều cao cây 105 - 110 cm, cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe; lá đứng, bản lá trung bình, xanh bền; bông to, nhiều hạt, hạt dài, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.
Chịu thâm canh, kháng đạo ôn khá, nhiễm bạc lá nhẹ.
Năng suất trung bình 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha.
Chất lượng gạo ngon, hạt gạo trong, cơm mềm, có mùi thơm nhẹ.


TX111.png


TX111-(2).JPG

TX111-VM-2010-(3).JPG

IMG_8750.JPG