1. Nguồn gốc:


Đông A1 là giống lúa thuần do tác giả KS. Trần Mạnh Báo và các cộng sự lai tạo thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, giống được công nhận giống Quốc gia năm 2017.
 

2. Đặc tính giống:


Đông A1 là giống cảm ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh.  Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 110 - 115 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân (ĐX) 115 - 125  ngày, vụ Hè Thu (HT) 110 - 115 ngày; Nam Bộ 105 - 110 ngày.

Chiều cao cây 100 - 110 cm, dạng hình đẹp, gọn khóm, cứng cây, lá đòng thẳng đứng, chiều dài bông 27 - 29 cm, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 18,5 - 19,5 gam.

Chống chịu với bệnh bạc lá và rầy nâu khá, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, chịu mặn 3 - 4‰.

Năng suất trung bình: 60 - 65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 - 75 tạ/ha.

Tỷ lệ gạo xay xát cao (62 - 65%); hàm lượng Amyloza:10,6%, chất lượng gạo ngon, hạt gạo trắng, trong; cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm.

_MG_9463.JPG

_MG_5257.JPG
_MG_5253.JPG

_MG_5252.JPG


.