1. Nguồn gốc:


Bắc thơm số 7 là giống lúa thuần Trung Quốc, được Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.
 

2. Đặc tính giống:


Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu 95 - 100 ngày.

Chiều cao cây 100 - 105 cm, dễ đổ, đẻ nhánh khá; hạt thon, vỏ trấu màu nâu, khối lượng 1000 hạt 18,5 - 19,5 gam.

Chịu rét kém, nhiễm rầy, bệnh đạo ôn và khô vằn trung bình, nhiễm bệnh bạc lá nặng.

Năng suất trung bình 50 - 55 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 60 - 65 tạ/ha.

Hàm lượng Amylose 13,0 %, chất lượng gạo ngon, hạt gạo trong, cơm mềm, thơm.

 
BT7.png

 
IMG_8289-(1).JPG

Giống lúa TBR279 và Bắc Thơm 7

IMG_6027.JPG