1. Nguồn gốc:


BC15 là giống lúa thuần năng suất cao thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống Quốc gia năm 2008.

2. Đặc tính giống:


BC15 là giống cảm ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, tái sinh mạnh.

Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc: Vụ Xuân 130 - 138 ngày, vụ Mùa 110 - 115 ngày, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân (ĐX) 115 - 120 ngày, vụ Hè Thu (HT) 105 - 110 ngày, Nam Bộ:100 - 105 ngày.

Chiều cao cây 110 - 115 cm; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon, khối lượng 1000 hạt 23,0 - 24,0 gam.

Chống chịu bệnh bạc lá và rầy nâu tốt, nhiễm đạo ôn nhẹ đến trung bình.

Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha.

Tỷ lệ gạo xay xát cao (68 - 72%); hàm lượng Amylose trung bình 18,0 %, chất lượng gạo tốt, hạt gạo trong, cơm mềm, vị đậm.👉👉👉 Xem thêm sản phẩm: Giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn


BC15-tai-Vinh-Tien-VL-T-Hoa-VM-2010-(11).JPGVX-2013-BC15-Q-phu-TB.JPG