1. Nguồn gốc:


Khang Dân 18 là giống lúa thuần Trung Quốc, được Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.

2. Đặc tính giống:


Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 120 - 130 ngày, vụ Mùa 100 - 105 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 100 - 105 ngày, vụ Hè Thu 90 - 95 ngày.

Chiều cao cây 95 - 100 cm, dễ đổ, đẻ nhánh trung bình, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; hạt thon, xếp sít, khối lượng 1000 hạt 19 - 20 gam.

Nhiễm bệnh bạc lá nhẹ, khô vằn và đạo ôn trung bình.

Năng suất trung bình 60 - 65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 - 75 tạ/ha.

Hàm lượng Amylose 24,4%, chất lượng gạo trung bình.


078R5883.JPG

Giống lúa Khang dân 18 và TBR36