1. Nguồn gốc:


- Q5 là giống lúa thuần Trung Quốc, được Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.

2. Đặc tính giống:


-Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 - 115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.

-Chiều cao cây 105 - 110 cm, đẻ nhánh trung bình, cứng cây, chống đổ khá, trỗ bông tập trung; hạt bầu, xếp sít, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.

-Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn và bạc lá, nhiễm đạo ôn trung bình.

-Năng suất trung bình 65 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha.

-Hàm lượng Amylose 27,0 %, chất lượng gạo trung bình.

 
Giong-lua-Q5-(1).jpg

Giống lúa Q5